Estacions depuradores

Les estacions depuradores d'aigŘes residuals (EDAR)

El Pla de sanejament d’Andorra divideix el país en quatre sistemes independents dissenyats per poder assumir les importants fluctuacions del nombre d’habitants provocades pels canvis estacionals atès el caràcter turístic del país. Les instal·lacions de tractament s’ubiquen al final de cada sistema i són les següents: