Pla de sanejament

Presentaciˇ

Les estacions depuradores d'aigües residuals d'Andorra depenen del Departament de Medi Ambient del Govern.

Mitjançant la concessió administrativa del servei públic, la UTE OMS-SACEDE - STREICH - TECNISA gestiona i explota les estacions depuradores d'aigües residuals d’Andorra Nord (Arieja al Pas de la Casa, Nord Occidental a Anyós (La Massana) i Nord Oriental a Canillo) i la UTE ACCIONA AGUA – ECOTECNIC ANDORRA, gestiona i explota la estació depuradora d'aigües residuals d’Andorra sud i l’assecat tèrmic associat, ambdós situats a Sant Julià de Lòria.

En el següent mapa es pot veure en el territori com estan distribuïts aquests sistemes de sanejament:

El conjunt d'aquestes instal·lacions està dissenyat per tractar l’aigua residual generada per  una població de fins a 165.000 equivalents-habitants.

La UTE OMS-SACEDE - STREICH - TECNISA és la unió temporal entre empreses constituïda per:

oms-sacede streich tecnisa

La UTE ACCIONA AGUA – ECOTECNIC ANDORRA és la unió temporal entre empreses constituïda per:

acciona ecotecnic  

Balanš del sanejament

El Departament del Medi Ambient del Govern ha presentat el balanç del Pla de sanejament, en el que es presenta l'evolució del sanejament a Andorra. Per a més informació: Cliqueu aquí

Informes anyals EDARA:

El Departament de Medi Ambient té delegada la gestió i l’explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals. La gestió del servei inclou també l'explotació de l'assecat tèrmic associat a l'estació depuradora d'aigües residuals del sistema sud. Tot i la concessió del servei públic, el Departament de Medi Ambient reté la faculta d'inspecció i control sobre les instal·lacions. En aquest context, realitza de forma anyal un balanç sobre el servei. En els següents documents es pot trobar l'evolució anyal d'aquestes dades:

2015 - Balanç del servei d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals, i del servei de manteniment i explotació dels sanejaments autònoms
2014 - Balanç del servei d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals, i del servei de manteniment i explotació dels sanejaments autònoms
2013 - Balanç del servei d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals, i del servei de manteniment i explotació dels sanejaments autònoms
2012 - Balanç del servei d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals, i del servei de manteniment i explotació dels sanejaments autònoms
2011 - Balanç del servei d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals, i del servei de manteniment i explotació dels sanejaments autònoms
2010 - Balanç del servei d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals, i del servei de manteniment i explotació dels sanejaments autònoms
2009 - Balanç del servei d'explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores aigües residuals d'Andorra
2008 - Balanç del servei d'explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals d'Andorra


Qualitat de les aigües superficials:

El sanejament de les aigües contribueix entre d'altres a la millora de la qualitat dels nostres rius.
Per a més informació sobre les aigües superficials: Cliqueu aquí.