Microbiologia dels fangs actius

Microbiologia dels fangs actius

En les depuradores biològiques és molt important el seguiment de les característiques microbiològiques dels fangs. Els fangs són observats amb l’ajuda d’un microscopi per identificar les espècies presents així com les característiques dels flòculs. De l’estudi dels microorganismes es pot saber si la depuradora té un correcte funcionament de depuració, o bé si té un fang massa vell, o inclús si ha entrat un tòxic a la planta. De l’estudi a nivell microscòpic del flòcul es pot saber si el fang és capaç de decantar correctament i així es pugui produir una bona separació aigua depurada - fang al següent pas, la decantació secundària.